1.Jak zmieni się siła oddziaływania elektrostatycznego jeżeli ładunki wzrosną 3 razy każdy?Jak zmieni się wartość siły oddziaływania elektrostatycznego, jeżeli odległość między ładunkami wzrośnie 2 razy??
2.Oblicz ładunek, który przepłynie przez przewodnik w czasie 2 minut, jeżeli natężenie prądu wynosi 3 A.
Potrzebuję pilnie rozwiązania ! ; ) Z góry dziękuje i pozdrawiam.;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T14:21:19+01:00
1. prawo Coulomba
F=k*q1*q2/r²
gdzie
q1, q2 - ładunki w C
r - odległość między ładunkami w m
k - współczynnik proporcjonalności
a. wzrost ładunków 3 razy
F1=k*3q1*3q2/r²=9*k*q1*q2/r² - siła wzrośnie 9 razy
b. dwukrotny wzrost odległości
F2=k*q1*q2/(2r)²=k*q1*q2/(4r²) - siła zmaleje 4 razy
2.
I=3A
t=2min=120s
q=I*t=3A*120s=360As=360C