Odpowiedzi

2010-02-10T14:14:08+01:00
Strefa czasowa to obaszar o jakiejś tam godzinie, a aby było w jednym państwie na jednym końcu i druhgim końcu to przyjmuje się jedną godziną dla całego państwa
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T14:16:25+01:00
Czas urzędowy - umowny czas obowiązujący na jakimś obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego. Na morzu obowiązuje czas strefowy. Najczęściej ustala się go tak, by cała jednostka administracyjna miała jednakowy czas. W państwach o dużej rozciągłości równoleżnikowej na różnych obszarach może obowiązywać inny czas urzędowy.

Czas strefowy, czas obowiązujący w strefach o szerokości 15° długości geograficznych, równy czasowi słonecznemu średniemu środkowego południka strefy, różniący się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego.
Czas odmierzany w danej strefie czasowej. Ziemia jest podzielona na 24 strefy czasowe. Każda strefa czasowa ma rozciągłość południkową równą 15°. W całej strefie obowiązuje ten sam czas. Jest to średni czas słoneczny południka środkowego danej strefy.

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T14:35:42+01:00
Czas strefowy na podstawie umownego podziału kuli ziemskiej na 24 strefy czasoweW każdej wyznaczonej strefie obowiązuje czas słoneczny jej środkowego południka.Zaczynamy od południka Greenwich 0.Każdy kolejny południk położony o 15 stopni na wschód lub zachód jest południkiem środkowym danej strefy. Czas strefy różni się o 1 godz.przesuwając sie na wschód dodajemy godzinę a na zachód odejmujemy
czas urzędowy wprowadza się by ujednolicić czas w danym kraju ,najczęściej odpowiada on czasowi strefowemu.