Odpowiedzi

2010-02-10T14:17:04+01:00
Degradacji gleby można przeciwdziałać sposobami agrotechnicznymi. Przykładem tego jest wapnowanie gleb kwaśnych. Gleby zdegradowane częściowo lub całkowicie, nawet technicznie zdewastowane grunty (przez górnictwo i składowanie odpadów), powinny być zrekultywowane. Rekultywacja nie oznacza przywrócenia glebie stanu wyjściowego, często jest to niemożliwe; przez rekultywację należy rozumieć nadanie gruntowi walorów użyteczności.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T14:25:59+01:00
Aby zapobiegać wyjałowieniu gleby można nawozić pole obornikiem pochodzącym od krów.
3 3 3