Wyjasnij pojęcia;
zrodło historyczne, periodyzacja, cezura, paleolit, neolit, rewolucja neolityczna, politeizm, monoteizm, faraon, hieroglify, judaizm, reiankarnacja, buddzym, polis, Hellada, hellenizacja, agora, styl dorycki, styl joński, styl koryncki, demokracja, ostracyzm, republika, imperium, akwedukt, Forum Romanum, romanizacja, schizma, mozaika, islam, minaret, detronizacja, renesans karoliński, senior, wasal, lenno, feudalizm, inwestytura, plemię, cyrylica, gród, podgrodzie, eksokomunika, tiara, unia personalna, sejm walny, lokacja na prawie niemieckim, trójpolówka, patrycjat, pspólstwo, plebs, asceza, styl romański, styl gotycki, cech, inicjał, iluminacja, sukiennice, pręgierz, fosa.


prosze o jak najszybsze rozwiązanie .
pierwsza odpowiedz idzie jako najlepsza, ale jak wszystko bedzie wytłumaczone.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T12:49:58+02:00
Wytłumaczę chociaż 1/3, zawsze jakaś pomoc.

źródło historyczne - coś z czego czerpiemy wiedzę wykorzystywaną do odtworzenia historii. Głównie dzielimy na pisanie i niepisane. Czyli takie, które są potwierdzone na piśmie, oraz takie, które są po prostu rzeczą, materiałem dowodowym.

periodyzacja - jest to podział czasu np. starożytność, prekambr, renesans itp.

Cezura - czas w historii, który wyróżnił się określonymi wydarzeniami, w związku z tym otrzymał nazwę.

paleolit-epoka, w której ludzi rozwijali się przez dłuższy okres czasu.

neolit- okres w epoce, w którym nastąpił przełom w odkryciach, człowieka. Potrafił on już uprawiać rośliny itp.

rewolucja neolityczna- przejście człowieka z polowań na zwierzęta do uprawiania rolnictwa


politeizm- inaczej wielobóstwo. Człowiek myślał, że jest wiele bogów i w nich wierzył

monoteizm- inaczej jedynobóstwo. Człowiek wierzy w istnienie w jednego Boga.

Faraon - mianem tym był określany rządzący starożytnym Egiptem.

hieroglify- pismo starożytnego Egiptu


judaizm - religia żydów, którzy wierzą w Jezusa.

reinkarnacja - wiara, że po śmierci odrodzimy się ponownie np. jako owad lub zwierzę

buddzym - wiara w Azjatów w Buddę, uważanego za człowieka niezwykłego

polis - miasto mające rangę państwa. Chociażby przez to, że było potężne.

Hellada- tereny zamieszkiwane przez Greków, którzy nazywani byli Hellenami

hellenizacja - dążenie do prowadzenia ustrojów Greków, w innych polis

agora - główny plac w greckich miastach podobny do "Forum Romanum"


demokracja - władza ludu.


akwedukt- dzięki niemu doprowadzano wodę do miast w starożytnym Rzymie. Był to po prostu kanał wodociągowy.

15 4 15