Odpowiedzi

2010-02-10T14:23:25+01:00
A=6,5dm
b=4dm
h=10dm
Pp=ab Pp=6,5*4=26dm²
Pb=a*h Pb=6,5*10=65dm²
Pb=b*h Pb=4*10=40dm²
Pc=2Pp+2Pb+2Pb
Pc=2*26+2*65+2*40=52+130+80=262dm²
2010-02-10T14:24:48+01:00
6,5dm-bok podstawy
4dm-wysokość podstawy
10dm-wysokość prostopadłościanu

Pp=6,5*4dm=26dmkwadratowych
26dm kwadratowych*2=52dm kwadratowych-pole 2 podstaw

P prostokąta pierwszego=6,5dm*10dm=65dm kwadratowych
65dm kwadratowych*2=130dm kwadratowych

P prostokąta drugiego=4dm*10dm=40dm kawdratowych
40dm kwadratowych*2=80dm kwadratowych

Pc=52dm kwadratowych+130dm kwadratowych+80dm kwadratowych=262dm sześciennych
1 5 1