Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T14:38:35+01:00
Witaj
2Cu ...........+..........O2..................= .........2CuO
...........................22,4dm3.......................160g
x.............................. 10g
-------------------------------------------
x = 10g*22,4dm3/160g = 1,4dm3 tlenu

Ale można inaczej. Jeśli stos. mas. Cu do O jest 4 : 1,to oznacz to,
że na 4+1=5 części 4/5 czyli 0,8 czyli 80% przypada na Cu a 1/5 czyli 20%
przypada na O. Wtedy m Cu = 8g a m O = 2g = 2/32 molaO = 1/16*22,4dm3 =
1,4dm3 czyli to samo
pozdrawiam
czarnadziura
2 5 2