1.Podaj wzory sumaryczne soli,których nazwy wymieniono poniżej.
a)chlorek cynku-...
b)siarczan(VI) potasu-...
c)węglan ołowiu(II)-...
d)siarczek miedzi(II)-...
e)azotan(V)srebra(I)-...
f)fosforan(V)baru-...
2.Podaj nazwy systematyczne soli,których wzory wymieniono poniżej.
a)BaCl₂-...
b)SnSO₄-...
c)Al₂(CO₃)₃-...
d)HgS-...
e)Zn(NO₃)₂-...
f)FePO₄

1

Odpowiedzi

2010-02-10T14:45:34+01:00
ZnCl2
K2SO4
PbCO3
CuS
AgNO3
Ba3(PO4)2

chlorek baru
siarczan (VI) cyny
węglan glinu
siarczek rtęci
azotan (V) cynku
fosforan (V) żelaza (III)
1 4 1