Proszę o przetłumaczenie z j. angielskiego na j. polski

Ingredients:
0,5 l whipped cream
2 eggs
100 g sugar
banana
pear

Procedure:
1. mix the whippet cream with sugar and eggs
2. next put it to freezer for 2 hours
3. peel the banana and pear
4. cut them into pieces
5. take out from freezer the ice creams and put it to bowls
6. put the fruit on the ice cream
7. serve the ice cream after maked

3

Odpowiedzi

2010-02-10T14:34:47+01:00
Składniki:
0,5 l bitej śmietany
2 jajka
100 g cukru
banan
gruszka

Procedura:
1. mix whippet krem z cukrem i jajami
2. Następnie nanieś go do zamrażalnika na 2 godziny
3. skórki bananów i gruszek
4. pokrajać na kawałki
5. wyjąć z zamrażarki lody i włożył go do miski
6. umieścić owoce na lodów
7. służyć lody po zaznaczone
2010-02-10T14:39:33+01:00
Produkty:
0,5l bitej śmietany
dwa jajka
100g cukru
banan
gruszka

Postępowanie:
1.Pomieszać bitą śmietanę z cukrem i jajkami.
2.Następnie położyć w zamrażarce na dwie godziny
3.Obrać banana i gruszkę.
4.Pokrajać na kawałki.
5.Wyjąć z zamrażarki lody i włożyć do miski.
6.Położyć owoc na lodzie
7.Podawać lody po oznaczonym.

To ostatnie jakieś dziwne:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T14:42:13+01:00
Składniki:
0,5 l bitej śmietany
2 jajka
100g cukru
banan
gruszka

procedura:
1. połącz bitą śmietanę z cukrem i jajkami
2. następnie włóż do zamrażarki na 2 godziny
3.obierz banana i gruszę
4. potnij je na kawałki
5. wyjmij z zamrażarki lody i wsadź do miseczki
6. dodaj owoce do lodów
7. podaj lody po przyrządzeniu