Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T14:44:43+01:00

Pc=πr²+πrl
V=1/3πr²*h

r=5cm
l=13cm

h²+5²=13²
h²+25=169
h²=144
h=12cm

Pc=π*5²+π*5*12
Pc=25π+60π
Pc=85πcm²

V=1/3*π*5²*12
V=1/3*π*300
V=100πcm³
1 5 1
2010-02-10T14:48:19+01:00
V=⅓Sh
Pc=Pp+Pb
Pp=πr²
Pb=πrl

Pp=π*5²
Pp=25π

Pb=π*5*13
Pb=65π

Pc=65π+25π
Pc=90π

Wysokość policzymy korzystając z twierdzenia Pitagorasa.

h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=12

V=⅓*25π*12
V=100π
2010-02-10T14:59:03+01:00
To tak średnica to 2*promień -czyli promień jest równy 10/2 czyli 5 cm
(Patrz załącznik)

Wysokóśc obliczę z twierdzenia pitagorasa
h²+r²=l²
h₂=l²-r²
h²=169-25
h²=144 teraz pierwiastkuje
h=12

objętośc każdego ostrosłupa liczę Pp*h/3
Polem podstawy stożka jest koło.Wzór na koło to πr²
π*25*12/3=100π ( w miejsce pi 3,14) = 314cm³

pole powierzchni całkowitej to Pp+ Pśb
πr²+πrl=πr(r+l)=5π(5+13)=90π=282,6 cm²