Odpowiedzi

2009-10-11T14:37:36+02:00
1.podczas tójpokoleniowego pobytu w Kannanie żydzi zaczęli poslugiwac sie jezykiem starokananejskim choc wedlug Bibli byli pierwotnie Aramejczykami.
2.w pozniejszym okresie zydzi przebywali w Egipcie do 1200 p.n.e gdy pod wodza Mojzesza powrocili podzieleni na 12 plemion do ziemi Kanaan jakoo ZIEMI Obiecanej przez Boga
3.ok 1050 p.n.e zjednoczeni przez krola Saula POKONALI plemiona filystynskie Za panowania królów Dawida i Salomona królestwo przeżywało rozkwit kulturalny i gospodarczy, stając się lokalnym mocarstwem. Król Dawid zdobył Jerozolimę i ustanowił ją stolicą królestwa (rok 1003 p.n.e.).
4.po smierci Salomona doszlo do podzialu na dwa krolestwa:Jude ze stolica w Jerozolimie i Izrael ze stolica w Samari.
5.Jude zdobyl Babilon a zydzi zostali uprowadzeni w tzw.niewole babilonska
8 1 8
2009-10-11T14:49:55+02:00
1. około 1230r. p.n.e. - exodus (wyjście) Żydów z Egiptu pod mocą Mojżesza.

2. Po wyjściu Izraelici podzielili się na 12 plemion. Potem król żydowski Saul I ich zjednoczył. Dawid, który żył na przełomie XI i X wieku p.n.e. dokończył jednoczenie państwa i założył stolicę w Jerozolimie. Pokonał Goliata.
Po Dawidzie panował Salomon - jego syn. Salomon rozbudował państwo, wzmocnił władzę królewską, stworzył stałą armię i wybudował świątynie w Jerozolimie.

3. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na dwie części : Izrael ze stolicą Samarią i Judę ze stolicą w Jerozolimie.

4. Najazdy Asyryjczyków i Babilończyków na Judę. Niewola babilońska żydów. W połowie VI wieku p.n.e. z niewoli babilońskiej wyzwala żydów król Persów, Cyrus Wielki.

5. W IV wieku p.n.e. Palestyna przechodzi w ręce Greków a w I wieku p.n.e. w ręce Rzymian.
10 3 10