Odpowiedzi

2010-02-13T03:02:08+01:00
Mieszko I pochodził z najsilniejszego z plemion polskich Polan, których ośrodkiem było Gniezno i okolice.Został uznany przez historyków za pierwszego władcę państwa polskiego. Zasięg terytoriów ziem pod jego panowaniem obejmowały ziemia łęczycka, sieradzka ,chełmińska, mazowiecka,sandomierska, Wielkopolska ,Pomorze Gdańskie i ziemia lubuska. Mieszko zdobył także ok. 980 roku Śląsk a po roku 990 przyłączył do państwa Małopolskę. Przełomowym wydarzeniem dla Polski było małżeństwo Mieszka z czeską księżniczką Dobrawą oraz przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czech. Polska stała się państwem chrześcijańskim więc Niemcy nie miały już powodu aby prowadzić ekspansję w stronę ziem polskich pod pretekstem szerzenia wiary. Dzięki temu wydarzeniu w Poznaniu powstało biskupstwo ,podległe papieżowi, a Polska weszła w krąg kultury europejskiej. Kilka lat później Mieszko wdaje się w wojnę z Niemcami i podporządkowuje sobie Pomorze Zachodnie. W 972 wygrywa bitwę pod Cedynią, w której dowództwo nad wojskiem polskim sprawował jego brat Czcibor. Kiedy umiera Dobrawa,Mieszko żeni się ponownie z Odą dzięki czemu łagodzi konflikt z Niemcami. Mieszko wydaje Dagome iudex, jest to pierwszy dokument wydany przez polskiego władcę. Państwo za jego panowania liczyło ok. 250 tys. km2 i miało milion mieszkańców.
Po śmierci Mieszka I w 992 roku władzę obejmuje jego pierworodny syn Bolesław, którego ojciec pominął w procesie dziedziczenia. Wypędza macochę i jej synów i sam obejmuje tron. Zależy mu na szerzeniu religii w Prusach więc wysyła tam, czeskiego biskupa, Wojciecha. Niestety misjonarz zostaje zabity przez tamtejszą ludność a Bolesław wykupuje ciało biskupa od Prusów i składa w grobie w Gnieźnie. Bardzo szybko rozwijał się kult męczennika, w związku z czym w 999 roku powstaje w Gnieźnie arcybiskupstwo. W 1000 roku z pielgrzymką przybywa do grobu Wojciecha Otton 3, który przekazał Bolesławowi diadem i włócznię św. Maurycego, zgadzając się tym samym wstępnie na koronację. Po śmierci Ottona 3 Bolesław korzystając z destabilizacji w Niemczech, zajmuje podległe cesarstwu Łużyce, Milsko i Miśnię. Rozpoczyna się wojna z Niemcami, która trwała od 1002 do 1018 roku i została zakończona pokojem w Budziszynie. Potwierdzona została niezależność Polski od cesarstwa. Po zawarciu pokoju Bolesław rozpoczyna wyprawę na Kijów, w drodze powrotnej udaje mu się przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie. Dopiero w roku 1025 Bolesław korzystając z bezkrólewia w Niemczech koronuje się na pierwszego króla Polski, zwiększając tym samym suwerenność Polski względem cesarstwa.Umiera tego samego roku. Sylwetki obu władców były ważne dla Polski i bez wątpienia można przyznać ,że odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się państwa polskiego.
4 2 4