Odpowiedzi

2010-02-10T15:06:59+01:00
A lfabet
z D a nie
M ianowanik

M o w a
I miesłowy
C zęści zdania
fle K s ja
I nterpretacja
E elementarz
W widokówka
I izolacja
C części mowy
Z związki frazeologiczne
1 4 1
2010-02-10T15:10:09+01:00
ADAM MICKIEWICZ
1. Pogrążenie się w.... (mArzenia)
2. Górnicza (Dąbrowa)
3.Urlopowy wypoczynek. (wczAsy)
4Jak nazywają się kamienne głowy na szczycie Sukiennic? (Maszkarony)
5Jak nazywał się słynny krakowski malarz, autor obrazu „Hołd Pruski”? Jan ………………..(Matejko)
6. Małe, pełne dziurek (sItko)
7Jak nazywa się miecz koronacyjny królów polskich, który można zobaczyć dziś w Skarbcu na Wawelu? (szCzerbiec)
8Który z królów zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną? ……………… Wielki (Kazimierz)
9Jak brzmi przydomek księcia Bolesława, który lokował miasto Kraków w 1257 roku? (stydlIwy)
10Jak nazywa się miejsce koło Krakowa, gdzie osiedlili się Benedyktyni – najstarszy zakon na ziemiach polskich? (tyniEc)
11Kto wydał słynną ucztę dla gości króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku – Mikołaj …………….. (Wierzynek)
12Jak nazywał się słynny artysta, który zaprojektował witraże w Kościele Franciszkanów? Stanisław ………………(wyspIański)
13Usypane na cześć Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego …………….(kopCe)
14. Z angielskiego green. (Zielony)

xD
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T15:22:13+01:00
Przeobr{A}żeń
{D}ominikańskiej
rom{A}ntycznego
wieliński{M}

kry{M}skie
zoas{i}u
szwaj{c}ario
{k}ownie
towi{i}ańskim
c{e}lina
{w}ładysław
f{i}lomatów
romanty{c}zność
filo{z}ofii

1)adam mieckiewicz nazwany został jakim poetą
2)do jakiej szkoły adam mieckiewicz W latach 1807-1815 uczęszczał.
3)adam mieckiewicz jakiego dramatu był twórcą.
4)na jakim impreium studiował nauki humanistyczne adm mickiewicz.

5)jakie dzieło zostało wydane w roku 1826 w Rosji.sonety....
6)gdzie urodził sie adam miekiewicz.
7)w roku 1829 udał się do Niemiec, potem do Włoch i....
8)gdzie adam mickiewicz rozpoczął prace jako nauczyciel w 1819 roku.
9) z kim zerwał stosunki w 1847 rok. Z....
10)jak miała na imię żona adama mickiewicza
11)jjak miał na imię najstarszy syn mickiewicza
12)adam mickiewicz był członkiem stowarzyszenia....
13)jaka ballda Napisana została końcem stycznia 1821 w Wilnie
14)jaki tytuł dostał adam mickiewicz 1822 roku.Magistra....


;]
3 4 3