Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:22:49+01:00
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA - rozmaitość form życia występujących na Ziemi.
Można wyróżnić 3 rodzaje:
1. Różnorodność genetyczną(różnorodność wewnątrzgatunkowa w dużej mierze zależy od zawartości materiału genetycznego każdego osobnika)
2. Różnorodność gatunkową ( organizmy odmiennych gatunków znacznie różnią się od siebie)
3. Różnorodność ekosystemów(ekologiczna) (bogactwo siedlisk wraz z gatunkami, które je zamieszkują)

CECHY GATUNKOWE - cechy charakterystyczne dla danego gatunku, umożliwiające odróżnienie go od innych podobnych gatunków
CECHY INDYWIDUALNE - charakterystyczne tylko dla osobnika, które nie muszą pojawiać się u innych przedstawicieli tego samego gatunku
1 2 1