Odpowiedzi

2010-02-10T16:25:57+01:00
Dane:
m = 0,01 kg
h₁ = 15 m
h₂ = 10 m
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Przyrost energii wewnętrznej piłki i podłoża równy jest zmianie energii potencjalnej czyli
ΔEw = ΔEp = Ep₁ - Ep₂ = mgh₁ - mgh₂ = mg (h₁ - h₂) =
= 0,01 kg × 10 [m/s²] × (15 m - 10 m) = 0,5 J