Odpowiedzi

2010-02-10T15:11:25+01:00
W statusie szkolnym są zapisane prawa i obowiązki ucznia.
8 4 8
2010-02-10T15:12:17+01:00
Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia.Zwykle określa się je na podstawie Konstytucji, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, Ustawy o systemie oświaty, ramowego statutu szkoły, Konwencji o prawach dziecka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
4 4 4