Napisz plan wycieczki klasowej:
1.W wycieczce bierze udział grupa 30 osób,3 opieknów+ 1 przewodnik
2. Jest to wycieczka autokarowa,objazdowa, trwa 5 dni
3. zaproponuj 4 noclegi(koszt ni powinien przekroczyc 30 zł)
4. zaproponuj: trase wycieczki,miejsca do zwiedzania, atrakcje na trasie.

bardzo porsze o pilną pomoc <prosi> ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-12T20:01:12+01:00
Plan wycieczki: PIERWSZY DZIEŃ: 1.Wyjazd spod szkoły Jedziemy do Ojcowa. Ojców leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. 2. Przybycie na parking w OPN Zapoznanie się z przepisami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody i regulaminem OPN. Wiadomości ogólne o OPN – opowiadanie. Powtórzenie wiadomości o parkach narodowych - Ojcowski Park Narodowy jako najmniejszy spośród 23 parków narodowych. Rozdanie map turystycznych OPN każdemu uczniowi z poleceniem śledzenia trasy wycieczki i zaznaczenia jej na mapie. 3.Zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie. Zamek został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV w. Zwiedzamy: ośmiokątną wieżę, bramę wjazdową, resztki filarów zwodzonego mostu i murów obronnych, studnie na dziedzińcu.
DRUGI DZIEŃ: 1 .Zwiedzanie Muzeum OPN. Muzeum prezentuje eksponaty z zakresu geologii i rzeźby Doliny Prądnika, archeologii oraz fauny i flory OPN. 2.Pogadanka w Parku Zamkowym na temat świata roślinnego i zwierzęcego OPN. Możemy tu spotkać między innymi: nietoperze, bobry, brzoza ojcowska, paproć języcznik zwyczajny, mchy, porosty. 3.Zatrzymanie się nad Potokiem Prądnik – głównym ciekiem wodnym.
CZWARTY DZIEŃ:1.Wędrówka czarnym szlakiem do Groty Łokietka i podziwianie otaczającej nas przyrody ożywionej i nieożywionej. ( rośliny, zwierzęta, formy skalne, stawy) czwarty dzień .Zwiedzanie Jaskini Łokietka. Zwrócenie uwagi na szatę naciekową jaskini. Omówienie legendy o ukrywającym się tutaj w ok. 1300 r. Władysławie Łokietku przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława II. Według tradycji książę przebywał w niej ok. 6 tygodni wspierany przez miejscową ludność. Przed spenetrowaniem jaskini przez wroga miała uchronić księcia rozpięta na wejściu do jaskini ogromna pajęczyna. Zwiedzanie: sali Rycerskiej, Kuchni Łokietka i Sypialni Łokietka. 2.Spacer niebieskim szlakiem do Bramy Krakowskiej. Przykład wapienia skalistego tworzącego fantastyczne kształty. 3.Dalszy spacer szlakiem niebieskim w kierunku Kaplicy „Na Wodzie”. W czasie spaceru podziwiamy różne ostańce skalne. 4.Zwiedzanie Kaplicy „Na Wodzie”. Zabytkowy drewniany obiekt sakralny Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej". Kapliczka utrzymana jest w stylu tzw. szwajcarsko-ojcowskim, elementy architektury alpejskiej, wnętrze nawiązuje do stylu zakopiańskiego. 5.Przejazd autokarem do Zamku w Piaskowej Skale.
DZIEŃ PIĄTY 1.Zwiedzanie Zamku w Piaskowej Skale. Przykład zamku renesansowego. Zamek powstał w XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego 2.Podziwianie Maczugi Herkulesa – wapiennej maczugi skalnej. 3. Powrót autokarem do szkoły.

Myślę że chociaż trochę pomogłam:)