Proszę o pomoc !! (;zad.1 Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji. Nazwij produkty reakcji.
a) C2H4 +.... > C2H6
...............................................
B) C2H4 + ...... > 2C + 2H20
................................................
C) ........ + ......... > C2H4CL2
...............................................
D) C2H4 + HCL > .........
..............................................
E) ............ + ............ >C2H5BR
.........................................
F) C2H4 + 2O2 > ......... + .........
........................................
G) C2H4 + BR2 > ............
..............................................
H) ............ + ............. > 2CO2 + 2H2O
............................................

ZAD 2 .
Polimeryzacja jest to ........ wielu ........ cząsteczek w jedną ........... cząsteczkę . Cząsteczka związku chemicznego ulegajacego polimeryzacji nazywa się ...... , a produkt reakcji............ . Reakcji polimeryzacji moze ulec zwiazek organiczny mający w cząsteczce wiązania ......... lub .........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:28:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1.
A) C2H4 +H2 ---> C2H6
................ ...etan
B) C2H4 + O2 ---> 2C + 2H2O
...............węgiel(sadza) i woda
C) C2H4 + Cl2 ---> C2H4Cl2
......................1,2-dichloroetan
D) C2H4 + HCl ---> C2H5Cl
 ....................chloroetan
E) C2H4 + HBr ---> C2H5Br
.........................bromoetan
F) C2H4 + 2O2 ---> 2CO + 2H2O
.....................tlenek węgla(II)(czad) i woda
 G) C2H4 + Br2 ---> C2H4Br2
 ...........................1,2-dibromoetan
H) C2H4 + 3O2------> 2CO2 + 2H2O
.....................tlenek węgla(IV) i woda

ZAD 2 .
Polimeryzacja jest to łączenie się wielu małych cząsteczek w jedną długą cząsteczkę . Cząsteczka związku chemicznego ulegajacego polimeryzacji nazywa się monomerem , a produkt reakcji polimerem. Reakcji polimeryzacji moze ulec zwiazek organiczny mający w cząsteczce wiązania podwójne lub potrójne