PROCENTY !

Oblicz:
a)155 % liczby 62
b)5,2 % liczby 15,5

Znajdź liczbę x, jeśli:
a) 122 % liczby x jest równe 15,24
b) 0,2 % liczby x jest równe 5

Oblicz jakim procentem liczby a jest liczb b, jeśli:
a) a=86, b=21
b) a=25, b=12,3
c) a=40, b=104,2

Pilne !

2

Odpowiedzi

2010-02-10T15:28:16+01:00
A)155% * 62 = 1,55*62=96,1
b)5,2% * 15,5 = 0,52 * 15,5 = 0,806

a) 1,22x = 15,24 |:1,22
x = 12,5
b) 0,2% * x = 5
0,002 * x = 5 | :0,002
x = 2500


a) 21 : 86 = 24%
b) 12,3 : 25 = 49,2%
c) 104,2 : 40 = 260,5%

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:29:57+01:00
Zad.1
a) 155%*62=1,55*62=96,1%
b)5,2%*15,5=0,052*15,5=0,806%
Zad.2
a)122%x=15,24
1,22x=15,24
x=12,49%

0,2%x=5
0,0002=5
x=2500
Zad3.
21/86*100%
24,42$%

12,3/25*100%
49,2%

104,2/40*100%
260,5%