Zad.7 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania
a)Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź liczbę y.
Zad.9 Rozwiąż równania.
a)⅓x-2=x+2
b) 1-⁶/₇x=⁴/₇
c)6(¼x-2)=18
d)x/₆-⅙-1
e)-2(2x-1)=x/₃
f)⅖(3-x)=-2

Nie chce mi się myśleć xD

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:27:53+01:00
A. 12 6
100 x

600 = 12x
x =50

b. y - 14 = 40,42
y = 40,42 + 14
y = 54,42

A. 1/3 x - 2 = x + 2 /razy 3
x - 6 = 3x + 6
-2x = 12/: -2
x = (-6)
2010-02-10T15:33:12+01:00
Zad.9 Rozwiąż równania.
a)⅓x-2=x+2
1/3x -x=2+2
-2/3x=4 :(-2/3)
x= 6
b) 1-⁶/₇x=⁴/₇
-6/7x=4/7 -1
-6/7x=-3/7 :(-6/7)
x=2
c)6(¼x-2)=18
1,5x-12=18
1.5x=18+12
1.5x=20 : 1.5
x=13 1/2
f)⅖(3-x)=-2
1 1/5- 2/3x=-2
-2/3x=-2-1 1/5
-2/3x=-3 1/5: (-2/3)
x=5/18