Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T14:25:40+02:00
Dekalog - 10 przykazan bozych ktore przyniosl mojzesz z gory synaj
Tora - prawo zydów tworzy piecioksiag pochodzacy ze starego testamentu ksiega rodzaju , liczb , powturzonego prawa , kaplanska , wyjscia
Jahwe - określenie Boga w Starym Testamencie, stwórcy nieba i ziemi, ludzi i innych stworzeń. Zwany też Elohim
Biblia - tworzy ja stary i nowy testament w sumie ok 70 ksiag
Judaizm - religia monoteistyczna tradycyjna religia Żydów powstała na podstawie nauk Mojżesza (Mose), uznająca jedynego boga – Jahwe, wiarę w życie pozagrobowe, ponowne przyjście Mesjasza oraz istnienie wybranego narodu izraelskiego
Menora - siedmioramienny świecznik rytualny używany przez Żydów,Obecnie oficjalne godło państwa Izrael
Rabin - z hebrajskiego - nauczyciel, mój mistrz, w judaizmie tytuł przysługujący pierwotnie tylko uczonym zajmującym się interpretacją i wyjaśnianiem Biblii (Pismo Święte) i prawa ustnego zawartego w Talmudzie
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:26:17+02:00
Jahwe - imię Boga w biblii hebrajskiej
Judaizm - monoteistyczna narodowa religia Żydów, opiera się na Starym Testamencie
Dekalog - dziesięć przykazań przekazanych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj. Stanowi podstawę Judaizmu i Chrześcijaństwa.
Menora - siedmioramienny świecznik, który jest symbolem Judaizmu. Używany był przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej.
Biblia - święta księga, różniąca się zawartością w religii judaistycznej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Uznawana za żydów i chrześcijan za spisane przez ludzi natchnionych przez Boga.
Tora - pięcioksiąg mojżeszowy. Zawiera pięć ksiąg Starego Testamentu (rodzaju, wyjścia, powtórzonego prawa, liczb, kapłańska)
Rabin - ( hebrajski mistrz ) administrator gminy wyznaniowej, odpowiedzialny za najważniejsze funkcje religijne (np. prowadzenie nabożeństw) w Judaizmie.
3 3 3