Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:39:13+01:00
kanDydat
pEtent
preMier
głOsowanie
Kampania
buRmistrz
prAwa
zastępCa
informacJi
odbiorcA

1.Jeszcze nie wójt ;-)
2.Osoba, która ma do załatwienia jakąs sprawę w urzędzie.
3.Wyznacza datę wyborów samorządowych na terenie całego kraju
4.ważna część demokracji...
5.wyborcza.....
6.Organ władzy wykonawczej w powiecie
7.Mają je też uczniowie
8.Pełni funkcję ........... przewodniczącego
9.Miejsce skąd czerpiemy infotmacje to źródła ..........
10.Nie nadawca.
chaDecy - Chrześcijańscy demokraci

partiE centrowe -  starają się wypracować kompromis między programami prawicy i lewicy

sejM - jedna z rzeczy dzieląca parlament

kOnstytucja - np. 3. Maja

sanKcja - kara nadawana na naruszenie normy prawnej

pRawo - zbiór norm stworzonych przez państwo i obowiązujących na jego terytorium

preAmbuła - uroczysty wstęp do konstytucji

społeCzeństwo - obywatele danego państwa

system Jednopartyjny - wskazuje na niedemokratyczny charakter państwa

trójpo
:D