PROSZE O POMOC, DAJE NAJ!
Muszą być obliczenia do wszystkiego i odpowiezi!
Proszę o czytelne odpowiedzi i estetyczne!
Rysunki pomocnicze sam sobie zrobie!

1. Oblicz pole rombu o obwodzie 60cm i przekątnej 10cm.

2. Czy trójkąt o wierzchołkach
A = (-3, -2), B = (0, -2) C = (-1, 3)
jest równoramienny?

3. Boki trapezu równoramiennego mają długości 24cm, 15 cm 15cm i 6 cm. Oblicz pole tego trapezu.

4. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 4 cm i 20 cm, a jego wysokość ma długość 6 cm. Oblicz obwód tego trapezu.

5. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 11 cm i 27 cm, a długości ramion wynoszą 14cm. Jaką wysokość ma ten trapez?

6. Czy równoległobok o przekątnych 10cm i 24cm oraz boku 13 cm jest rombem?

2

Odpowiedzi

2010-02-10T15:52:29+01:00
1.
a√2
d=4√2
d₁=4√2 :2=2√2
(½d)²+(½d₁)²=x²
(2√2)²+(√2)²=x²
x²=4 x 2+2
x²=10
x=√10
Odp.Pole rombu wynosi √10
2. Tu potrzeba narysować prostokątny układ współrzędnych , zaznaczyć dane punkty i sprawdzić tą zależność.
3.
a=24
h=6
b=15

P=a*b*h :½
P = 24*15*6 : ½ = 1080

4.
30-4=16
16:2=8
x²=6²+8²
x²=36+64
x²=100
x= √100
x=10
Ob= 4+20+10*2=44 cm
Odp.Obwód trapezu wynosi 44 cm.
5.
27cm-11cm=16cm
16:2=8
x²+8²=14²
x²+64=196
x²=196-64
x²=135
x=2√33 = 11,5
h=11,5

Odp.Wysokość trapezu wynosi 11,5 cm.

6.1.
d=4√2
d₁=4√2 :2=2√2
(½d)²+(½d₁)²=x²
(2√2)²+(√2)²=x²
x²=4*2+2
x²=10
x=√10
2.
Narysuj sobie układ współrzędnych zaznacz punkty i wyjdzie ci trójkąt równoramienny
3.
a = 24
b = 15
h = 6
P = a* b* h : 2
P = 24*15*6 : 2 = 1080

4.
30-4=16
16:2=8
x²=6²+8²
x²=36+64
x²=100
x= √100
x=10
Ob= 4+20+10*2=44 cm

5.
27-11=16
16:2=8
x²+8²=14²
x²+64=196
x²=196-64
x²=135
x=2√33 = 11,5
h=11,5

6.
10²+24²=2*(13²+13²)
100+576=2*(169+169)
676=2*338
676=676

Odp.Tak jest rombem.


Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T16:33:53+01:00
1.
d=4√2
d₁=4√2 :2=2√2
(½d)²+(½d₁)²=x²
(2√2)²+(√2)²=x²
x²=4*2+2
x²=10
x=√10
2.
Narysuj sobie układ współrzędnych zaznacz punkty i wyjdzie ci trójkąt równoramienny
3.
a = 24
b = 15
h = 6
P = a* b* h : 2
P = 24*15*6 : 2 = 1080

4.
30-4=16
16:2=8
x²=6²+8²
x²=36+64
x²=100
x= √100
x=10
Ob= 4+20+10*2=44 cm

5.
27-11=16
16:2=8
x²+8²=14²
x²+64=196
x²=196-64
x²=135
x=2√33 = 11,5
h=11,5

6.
10²+24²=2(13²+13²)
00+576=2(169+169)
676=2*338
676=676
Jest