Odpowiedzi

2009-10-11T14:29:26+02:00
Ponieważ Jezus pochodził z Żydowskiej rodziny.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:30:31+02:00
Spośród wielu religii istniejących na świecie jedna z nich jest dla nas, chrześcijan, szczególna. To judaizm, wiara ludu żydowskiego. Przed wiekami lud ten został wybrany przez Jedynego Boga <dlatego mówimy o nim : lud wybrany>, żeby wobec całej ludzkości świadczył o jego miłości. Bóg przez Abrahama zawarł z ludźmi przymierze, którego nigdy nie odwołał. Judaizm pojawił się znacznie wcześniej niż chrześcijaństwo,a mimo to wyznaje tego samego Boga, stąd też nazwa ''Starsi bracie w wierze".
4 4 4
2009-10-11T16:31:21+02:00
Może dlatego,iż oni pierwsi zaczęli wierzyć w swojego Boga,przecież judaizm wywodzi się z wierzeń Hebrajczyków, którzy najprawdopodobniej wchodzili w skład koczowniczych plemion Habiru przybyłych do Syropalestyny zza Eufratu.a chrześcijanie zaczęli wierzyć w Boga później .