Ile wynosi powierzchnia całkowita ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o Pp = 15 cm2
i polu powierzchni ściany bocznej równym 10 cm2.
A. 55 cm2 B. 45 cm2 C. 70 cm2 D. 50 cm2

2. Która trójka liczb oznacza boki trójkąta Pitagorejskiego:
A. 4, 5, 6 B. 3, 4, 5 C. 6, 8, 12 D. 5, 12, 14
3. W trójkącie prostokątnym przyprostokątna leżąca przy kącie 300 ma długość 6pierwiastek z 3
Jaką długość ma przeciwprostokątna?
A. 18 cm B. 6 cm C. 10 cm D. 12 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:52:22+01:00
1. 15cm²+10cm²×4=15+40=55cm² A)
2.B)
3²+4²=5²
9+16=25
25=25
3.c=6√3 c-przyprostokatna przy kacie 30
c=a√3 dzielone na 2 a-przeciwprostokatna
a√3 dzielone przez 2= 6√3
a√3=12√3
a=12
D)