Zad.1

Długość jednej przekątnej rombu stanowi 0,75 długości drugiej przekątnej, a suma ich długości jest równa 21cm. Obwód rombu jest równy 30cm. Oblicz wysokość rombu.


Zad.2

Pokój Bartka jest prostokątem o wymiarach 3,5m i 4,75 m. Jakie wymiary będzie miał pokój narysowany w skali 1:50?

Może być z netu:).

Na jutro.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:48:53+01:00
Zad.1

Długość jednej przekątnej rombu stanowi 0,75 długości drugiej przekątnej, a suma ich długości jest równa 21cm. Obwód rombu jest równy 30cm. Oblicz wysokość rombu.


Niech d1, 0,75d1 będą długościami przekątnych rombu. Mamy:
d1+0,75d1=21
1,75d1=21 Mnożymy obie strony równania przez 4
7d1=84
d1=12cm
0,75d1=0,75*12cm=9cm
Przekątne mają długość 12 cm i 9cm
Ob=4a, gdzie a-bok rombu
30cm=4a
a=7,5cm
Korzystamy ze wzoru na pole rombu
P=(d1*d2)/2=(12cm*9cm)/2=54cm2
Pole można wyliczyć też inaczej:
P=a*h
54cm2=7,5cm*4
h=54/7,5=7,2cm

Wysokość rombu wynosi 7,2cm.


Zad.2

Pokój Bartka jest prostokątem o wymiarach 3,5m i 4,75 m. Jakie wymiary będzie miał pokój narysowany w skali 1:50?


3,5m=350cm
4,75m=475cm

350cm:50=7cm
475m:50=9,5cm

ODP.: Pokój Bartka w skali 1:50 będzie miał wymiary 7cm na 9,5cm.
2 5 2
2010-02-10T15:51:20+01:00
Zad.1

Długość jednej przekątnej rombu stanowi 0,75 długości drugiej przekątnej, a suma ich długości jest równa 21cm. Obwód rombu jest równy 30cm. Oblicz wysokość rombu.

zatem:
x-dl. pierwszej przekatnej
0,75x-dł.2-ej przekatnej

x+0,75x=21
x=12=>0,75x=9
obw=30cm=> 4a=30
a=7,5
a-dł. boku

Pr=1/2*przekatne czyki
Pr=1/2*9*12=54
Pr=a*h
54=7,5*h
h=7,2cm


Zad.2

Pokój Bartka jest prostokątem o wymiarach 3,5m i 4,75 m. Jakie wymiary będzie miał pokój narysowany w skali 1:50?

3,5m=350cm
4,75m=475cm

350cm:50=7cm
475m:50=9,5cm
2 5 2