Spośród funkcji: f(x)= x² - 2 , g(x)=√5x - 1 oraz h(x) = 3/x ( 3 podzielić na x) wybierz wzór funkcji liniowej.

a) Znajdż punkty przecięcia wykresu wybranej funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
b) Napisz wzór funkcji liniowej , której wykres przechodzi przez punkt A = ( 5 , 2) i jest równoległy do wykresu wybranej funkcji liniowej.
c) Czy wybrana funkcja jest rosnąca , malejąca czy stała?

Odpowiedzi UZASADNIJ , wykonując odpowiednie obliczenia.

PILNE!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:17:05+01:00