Przekształć zdanie podmiotowe w bezpodmiotowe .Zastosuj odpowiednie formy orzeczenie i usuń zbędne wyrazy :
1. Zaczął padać deszcz .
2. Błyskawice przecinają niebo .
3.Dyrektor zorganizował zebranie .
4.Uczniowie przygotowali inscenizację .
5.Bardzo się zasmuciłem.
6.Zaraz się rozpłaczę .
7.Mój nastrój się poprawił
Zróbcie pliss :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T15:58:55+01:00
1. Zaczął padać deszcz .
Zaczęło Padać.
2. Błyskawice przecinają niebo .
Błyska się.
3.Dyrektor zorganizował zebranie .
Zorganizowano zebranie.
4.Uczniowie przygotowali inscenizację .
Przygotowano inscenizację.
5.Bardzo się zasmuciłem.
Smutno mi.
6.Zaraz się rozpłaczę .
Płakać mi się chce.
7.Mój nastrój się poprawił.
Poprawiło mi się.
110 3 110