Odpowiedzi

2010-02-10T16:02:39+01:00
Rozwój żab Okres godowy żab przypada na wczesną wiosnę. Samice i samce można spotkać - często już w fazie ampleksusu - nawet od połowy lutego w zbiornikach wodnych. Samica składa 700-4500 jaj bez starannego wyboru miejsca. Natychmiast po łączeniu się par i złożeniu skrzeku dorosłe osobniki żaby opuszczają wodę i aż do późnej jesieni żyją na lądzie. Skrzek tworzy galaretowate skupiska. Z zapłodnionego jaja powstaje larwa nazywana kijanką. Rozwój kijanki odbywa się w wodzie, dzięki licznym przystosowaniom do tego środowiska. Kijanka ma kształt wrzecionowaty, posiada ogon, skrzela zewnętrzne, a następnie wewnętrzne, jeden obieg krwi, linię boczną. W czasie wzrostu i rozwoju kijanki następują liczne zmiany przystosowujące ją do życia na lądzie. Pojawiają się płuca, kończyny oraz zmienia się układ krwionośny, szkielet, układ moczowy. Przeobrażenie to trwa przez kilkadziesiąt dni i zależy od temperatury wody i ilości pokarmu. Małe, mierzące 1-1,5 cm długości żabki masowo opuszczają wodę w czerwcu. Kijanki żaby zielonej. Kijanki ropuchy szarej. Dalszy rozwój ropuchy szarej rozpoczęliśmy, gdy kijanki były już dosyć spore i nie zagrażała im już zmiana środowiska. Karmione były suchym pokarmem dla ryb. Już po tygodniu kijankom ropuch szarej wykształciły się kończyny tylne, zaś po 10 dniach u jednej z nich pojawiła się jedna kończyna przednia. Następnego dnia już obydwie miały po 4 odnóża. Następnie zaczął zanikać charakterystyczny dla kijanek ogon. Po dwóch tygodniach już były małe ropuszki, którym zaczęło przeszkadzać życie w środowisku wodnym
36 1 36
2010-02-10T16:03:02+01:00


Żaba – zwyczajowa nazwa płazów z rodziny żabowatych (Ranidae), ale również gatunków z innych rodzin, a często w ogóle przedstawicieli płazów bezogonowych. W Polsce nazwę tę noszą między innymi następujące gatunki: żaba trawna, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba zwinka i żaba moczarowa, co powoduje bliskoznaczność nazwy żaba i rodzaju Rana. Nazwa ta bywa jednak stosowana także wobec przedstawicieli innych rodzajów (np. żaba szponiasta). Wszystkie gatunki tej rodziny są w Polsce objęte ochroną gatunkową.

Żaby mają sylwetkę charakterystyczną dla wszystkich płazów bezogonowych: ciało krótkie, spłaszczone, pokryte nagą skórą. Palce tylnych nóg spięte błoną pławną. Język wąski, długi, rozwidlony, wyrzucany, lepki.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:06:36+01:00
ROZWUJ ŻABY
1) samica składa skrzek
2) skrzek
3) kijanka
4) pojawienie się u kijanki kończyny tylnej
5) przed wyjściem na ląd kijanka traci ogon i pojawiają sie płuca

pozrdawiam:):):):):):):):)
17 4 17