Określ położenie pierwiastków chemicznych w układzie okresowym podając nazwy grup oraz numery grup i okresów

Pierwiaski chemiczny
Nazwy grup
Numery ( grupy , okresu)

Brom
Rb
pierwiastek o liczbie atomowej 36
atom pierwiastka o 15 protonach w jądrze atomowym
atom pierwiastka mający 9 elektoronów

1

Odpowiedzi

2010-02-10T16:07:59+01:00
Pierwiaski chemiczny Br
Nazwy grup fluorowce
Numery ( grupy , okresu) 17, 4

Pierwiaski chemiczny Rb
Nazwy grup litowce
Numery ( grupy , okresu) 1, 5

Pierwiaski chemiczny Kr
Nazwy grup helowce
Numery ( grupy , okresu) 18, 4

Pierwiaski chemiczny P
Nazwy grup azotowce
Numery ( grupy , okresu) 15, 3

Pierwiaski chemiczny f
Nazwy grup fluorowce
Numery ( grupy , okresu) 17, 2
388 4 388