Znajdź i napisz polityka który posługuje się Etyką.]

Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!Pilne!!!
Prosze o pomoc na dziś to ma być 64 punkty daje


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:59:53+01:00
Tadeusz Mazowiecki zadał takie oto pytanie: Czy etyka i polityka wzajemnie się wykluczają??. Według niego wielu głosi konieczność ich rozdzielenia dla przejrzystości i skuteczności działania dla uniknięcia, samookłamywania. Etyka i polityka rządzą się innymi prawami, ale nie można ich rozdzielić. U schyłku XIX w. w naszej wspólnej starej Europie, aspiracjom do uczestnictwa w życiu publicznym nie odpowiadało przekonanie, że polityka jest także domeną moralną, domeną wartości. Przeciwnie następowało coraz większe przyzwyczajenie do tego, że polityka jest tylko grą, że stanowi ona zdolność przede wszystkim socjotechniczną. Polityka przyjmowała coraz bardziej mediatyczny charakter. Etyka i polityka spotykają się coraz częściej w nowym dla każdej ze stron obszarze problemów, z jakimi boryka się współczesność ( pokój, wolność, autonomia moralna człowieka jako jednostki, prawa człowieka itp.), ale splatając się ze sobą i zmieniając po trosze zakres swoich zadań, pozostają względnie niezależne w motywacji i ocenie swoich działań. W publicystyce politologicznej postulat i kwestia podporządkowania polityki etyce uchodzi za wyraz skrajnego idealizmu i wymogów prawie niemożliwych do spełnienia. Języki polityki i etyki wzajemnie się dopełniają i tworzą własne pola semantyczne i aksjologiczne. Wolność, odpowiedzialność, solidarność to przykłady niektórych z nich. Odrzucając etykę traci się pewność i zasadniczą orientację w rozpoznawaniu dobra i zła. Związki etyki i polityki są to związki innego rodzaju niż np., związki etyki i medycyny, bo polityka nie odnosi się do jakiejś wyodrębnionej sfery aktywności ludzkiej, ale odwołuje się do fundamentalnego faktu osadzenie życia ludzkiego we wspólnocie.