Odpowiedzi

2010-02-10T16:14:00+01:00
Karol Wojtyła był wyjątkowym człowiekiem. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Ochrzczony został 20 czerwca 1920 roku przez kapelana wojskowego, kiedy to nadano mu imiona Karol oraz Józef. Karol miał starszego brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914r. w Krakowie Karol Wojtyła ukończył szkołę podstawową w 1929r. W tym też roku - 13 kwietnia, Karolowi zmarła mama Emilia. Gdy Karol miał 12 lat, w 1932 r. zmarł w wieku 26 lat Jego brat Edmunt, zarażony w szpitalu przez swoją pacjentkę szkarlatyną. W dziecińswie Karola nazywano najczęściej Lolek. Dobrze się uczył, był lubiany i wysportowany - grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, chodził na wycieczki. We wrześniu 1930 r. rozpoczął naukę w 8-letnim męskim gimnazjum. Znaczący wpływ na duchowy rozwój młodego Karola miał tamtejszy katecheta ks. Figlewicz. To on zachęcił Karola aby wstąpił do kółka ministranckiego, którego wkrótce został prezesem. Tam zainteresował się także teatrem. W maju 1938r. zakończył naukę w gimnazjum, otrzymawszy świadectwo maturalne z oceną celującą. W październiku rozpoczął studia polonistyczne (Wydział Filozofii). W lutym 1940r. poznał kolejną, ważną dla rozwoju duchownego Karola osobę - krawca Jana Tyranowskiego, który prowadził koło wiedzy religijnej dla mężczyzn. Wojna przerwała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. Rozpoczął pracę w fabryce "Solvay", później w kamieniołomach i w oczyszczalni sody. W tym okresie związał się z organizacją podziemną "Unia". Jesienią 1941r. wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który opuścił nagle w 1942r., kiedy to postanowił studiować teologię. 1 listopada 1946r. otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął konspiracyjne studia na Wydziale Teologii UJ. Między 1945 a 1946 pracował na uczelni jako asystent. Był to również okres rozwoju literackiego przyszłego papieża. 13 pażdziernika 1946r. został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946r. kardynał Sapieha wyświęcił Go na księdza. 2 tygodnie później wyjechał do Rzymu aby kontynuować studia, które ukończył w 1948roku. Wrócił do Polski, gdzie od lipca zaczął spełniać zadania jako wikary i katecheta - wpierw w parafii Niegowić, potem św. Floriana w Krakowie. Swój wolny czas starał się zawsze spędzać z młodzieżą. W życiu Karola Wojtyły zaczął się okres intensywnej pracy naukowej i literackiej. Przystąpił do obrony pracy habilitacyjnej, jednak tytułu nie uzyskał - tylko z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty. Powrócił do przerwanych obowiązków. 28 września 1958r. Wojtyła został mianowany biskupem. W roku 1962 został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Bardzo dużo czasu poświęcał na podróże w celach religijnych. 30 grudnia 1963r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 4 lata później kardynałem. Z chęcią jeździł w Tatry, utrzymywał ścisły kontakt z inteligencją oraz środowiskiem naukowym i artystycznym. Był - obok Prymasa Wyszyńskiego najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Na zwołanym po śmierciJana Pawła I drugim konklawe 16 pażdziernika 1978r. został wybrany Papieżem, co ogłoszono o godz. 16:16. Przybrał imię JAN PAWEŁ II . Jego pontyfikat trwał 26i pół roku (9666 dni) - Jego poprzednika zaledwie 33 dni. Podczas swego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował wiele osób, kanonizował wielu kardynałów i co najważniejsze - ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Odbył 104 podróże na wszystkie kontynenty (Polskę odwiedził 8 razy). 13 maja 1981r. o godz. 17:19 na Placu Św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowcę Mehmeta Ali Agcę. Był bardzo ciepłym i serdecznym człowiekiem, który nade wszystko kochał dzieci i młodzież. To On właśnie, 20 grudnia 1985r. zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Miał doskonały kontakt z wszystkimi ludźmi.
2 2 2
2010-02-10T16:25:18+01:00
Moim zdaniem wyjątkowym człowiekiem był papież Jan Paweł II. Kochał wszystkich ludzi: od dzieci i młodzieży po dorosłych. Zawsze twierdził, że to Bóg jest najlepszym przyjacielem i powiernikiem człowieka. Ciągle pokazywał nam jak ważna jest modlitwa z Bogiem i przyjaźń do Niego. Największą wartością były dla Niego miłość, uczciwość i zaufanie. Maryja była dla Niego największym autorytetem. Szczególną troską i opieką darzył młodzież. Uwielbiał z nią rozmawiać i podtrzymywał, że to ona jest nadzieją świata. Myślę, że przekonałam Was do tego, że Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Chciałabym, żeby takich ludzi na świecie było jak najwięcej.


Myślę, że to Ci jakoś pomoże ;)
3 3 3