Odpowiedz na pytania:
=========Grecja : ===========
1.Gdzie znajduje się znany Ci teatr starożytnej Grecji ?
2.Opisz zasadę kontrapostu w rzeźbie Greckiej.
3.Co to jest Panteon?
4.Opisz wygląd Panteonu w stolicy państwa rzymskiego.
=========Rzym : ============
5.Do jakich celów służyła rzymska bazylika?
6.Jak wyglądała rzymska bazylika?
7.Co to były termy?
8.Do czego służyły termy?
9.Do czego służyły akwedukty?
10.Jak wyglądały akwedukty?

Jak ktoś ma książkę "Plastyka 5" (do 5 klasy) to str.55-81 = w tekscie odpowiedzi na pytania

z tej książki pytania:
3,7/68
2,3,4,6/81

Z góry dzięki. ;p
Dam naj. !


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:56:21+01:00
1. Teatr w Epidauros (330 p.n.e.)
2. Cały ciężar ciała opiera się na jednej nodze, podczas gdy druga jest odciążona i lekko wspiera się na ziemi.
3. Panteon to świątynia poświęcona wszystkim bogom.
4. Rotunda o średnicy 44m i takiej samej wysokości. Kopuła hemisferyczna, okulus w kopule. Plan centralny, rotunda poprzedzona portykiem, ciężka, masywna, zwarta.

5. Pierwotnie bazylika pełniła funkcję sali posiedzeń sądu i zebrań na rynku w starożytnych Atenach. Stała na rynku głównym (forum) i pełniła rolę hali targowo-sądowej.
6. Kościół Wielonawowy, z nawą główną wyższą od naw bocznych, posiadającą okna ponad dachami naw bocznych.
7. Łaźnie rzymskie.
8. Do odpoczynku i zadbania o higienę. Można tam było korzystać z:
basenu z zimną wodą,
basenu z gorącą wodą,
łaźni: suchej i parowej,
sal masażu,
sal do wypoczynku.
9. Doprowadzały wodę z odległych źródeł do miast przy wykorzystaniu siły ciążenia ziemskiego.
10. Były umieszczane na arkadach przeprowadzonych nad rzekami lub nierównościami terenu.

Niestety nie mam tej książki, ale mam nadzieję, że pomogłam :)


4 4 4