Odpowiedzi

2009-10-11T15:15:09+02:00
Dane:
v₀=0
t₁=5s
v₁=20m/s
s=?--> w t₂=6s
s=½at₂²
a=v₁-v₀/t₁
a=20-0/5=4(m/s²)

s=½×4×6=12(m)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T16:03:59+02:00
T=5s
v=20m/s
s=?
żeby obliczyć drogę ze wzoru s=at^2/2 potrzebne jest nam przyspieszenie "a"
v=at
a=v/t
a=20m/s/5s
a=4m/s^2
s=4m/s^2 * (5s)^2\2
s=4m/s^2* 25s^2\2
s=72m