Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T14:41:12+02:00
Pierwsze wzmianki o późniejszym wybrzeżu fenickim pochodzą z połowy III tysiąclecia p.n.e., kiedy Sargon Wielki zajął te ziemie kosztem ludów przedfenickich, które, jak później Fenicjanie, bogaciły się na handlu. Najdawniejszy okres historii Fenicji do roku 1600 p.n.e. jest bardzo mało znany. Wiadomo tylko, że już wtedy wpływy obce (w tym wypadku starobabilońskie) były bardzo silne. Od roku 1600 p.n.e. do 1100 p.n.e. Fenicja znajdowała się pod panowaniem Egiptu, który stał wtedy u szczytu swej potęgi. Listy z Amarna malują fenickie państewka jako ciągle z sobą walczące nędzne mieściny, z których żadna nie pomaga drugiej i żadna nie jest w stanie obronić się przed ludami stale napadającymi na nie ze wschodu. Listy z el-Amarna wymieniają kilkanaście miast fenickich: Akka, Arwad i inne. Z czasem niektóre miasta zdobyły dużą potęgę, w szczególności po upadku państwa Hetytów, przez długi czas największych wrogów Fenicji. Okres względnej niezależności przeżywała Fenicja po upadku potęgi Egiptu, a przed podbojem przez potężniejszą Asyrię (1100 p.n.e. – 876 p.n.e.). Najbardziej znanym władcą tego okresu jest Hiram I (970 p.n.e. – 936 p.n.e.), który rozbudował Tyr i utrzymywał przyjazne stosunki z Salomonem, królem Izraela. Innym znanym fenickim władcą tamtego okresu jest Ethbaal I (887 p.n.e. – 855 p.n.e.), kapłan Astarty, później król Tyru.
2009-10-11T14:45:34+02:00
Szczególne miejsce w dziejach Egiptu zajmuje Stare Państwo, obejmuje mniej więcej lata 2700-2200 p.n.e. Na ten okres przypadają największe osiągnięcia Egipcjan w zakresie stworzenia koncepcji państwa, zorganizowania administracji i uformułowania struktury społecznej. Wprowadzono wówczas kalendarz słoneczny, wykształciła sie religia wysoki poziom osiągnięto w zakresie kultury (wynalazek pisma, rozwój literatury) i sztuki. W tym czasie nastąpiła konsolidacja wewnętrzna państwa i powstał aparat administracyjny.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:52:37+02:00
Egipt przeżywał szczyt swojej potęgi
Nowe Misato (Egipt)

Egipt na szczycie swojej potęgi - okres w dziejach starożytnego Egiptu, trwający od XVI do XI wieku p.n.e.
Był to okres panowania XVIII, XIX i XX dynastii (lata 1570-1070 p.n.e.). Nowe Państwo poprzedzało Drugi Okres Przejściowy, po 1070 p.n.e. nastąpił Trzeci Okres Przejściowy.
Nowe Państwo było okresem największego rozkwitu potęgi starożytnego Egiptu.
1 5 1