Potrzebuję schemat charakterystyki zawodu pedagoga na prezentację o moim przyszłym zawodzie;) tylko nie wiem jak to przedstawić, żeby było ciekawe. pomóżcie...

e-mail: [email protected]

1

Odpowiedzi

  • lena
  • Początkujący
2009-04-13T19:53:21+02:00

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami, czy też rodziną. Pedagog szkolny powinien także współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów.

Niezależnie od tego czy pedagog pracuje w szkole czy poradni pedagogiczno-psychologicznej do jego zadań zalicza się także: pracę z dziećmi, które mają braki w nauce, prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, organizowanie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i czasowo lub przewlekle chorych, udzielanie uczniom porad dotyczących wyboru szkoły lub zawodu, pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Pedagogikę pracy przyjęto określać jako dyscyplinę naukową, w której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji: człowiek–wychowanie–praca.
Przedmiotem zainteresowania i badań naukowych pedagogiki pracy są więc problemy wychowania przez pracę, kształcenia politechnicznego, orientacji i poradnictwa zawodowego, kształcenia i wychowania zawodowego oraz problemy oświatowe i wychowawcze środowiska pracy.