1.; Daną liczbę zapisz w postaci iloczynu trzech liczb, z których co najmniej dwie są ujemne.
a)24=..........................
b)4/30=......................
c)-16=........................
d)-5/18.......................
2.Daną liczbę zapisz dwoma sposobami w postaci ilorazu dwóch liczb, z których co najmniej jedna jest ujemna.
a)5=..............=..............
b)-6=...............=...............
c)2 1/2=..................=............
d)-3 2/3=..........................=.................

1

Odpowiedzi

2010-02-11T09:54:22+01:00
A) 24=(-2)×(-6)×2
b) 4/30=(-2/5)×(-1/2)×2/3
c) -16=(-4)×2×(-2)
d) -5/18=(-1/2)×(-5/3)×(-1/3)

2)
a) 5=(-50):(-10)= (-5):(-1)
b) -6=36:(-6)= 6:(-1)
c) 2 1/2=(-5/1):(-2/1)=(-5/2):(-1/1)
d) -3 2/3=(-11/1):3/1=11/3:(-1/1)