OBLICZ DAJĘ NAJ
a
¹⁷/₁₈ - ⅔
⁷/₁₂ ₋ ³/₁₆ ₋ ¹/₄₈
7¹/⁶ ₋ 5⁷/₁₂
5¼ - 2⁹/₁₀

b
³/₅ - ¹/₁₀ + ½
²⁵/₃₆ - ⁵/₉ + ³/₈
³/₄ + ¹/₆ - ⁵/₁₂
3½ + 6⁴/₉ + 8¾
9⅕ -4⅔ - 1¹¹/₁₂
3⅕ -2½ +4¼

1

Odpowiedzi

2010-02-12T22:22:33+01:00
A
¹⁷/₁₈ - ⅔ = 17/18-12/18 = 15/18 = 5/6

⁷/₁₂ ₋ ³/₁₆ ₋ ¹/₄₈ = 28/48-9/48-1/48 = 18/48 = 3/8

7¹/⁶ ₋ 5⁷/₁₂ = 43/6-67/12 = 86/12-67/12 = 19/12 = 1⁷/₁₂

5¼ - 2⁹/₁₀ = 21/4-29/10= 210/40-116/40 = 94/40 = 2,35


b
³/₅ - ¹/₁₀ + ½ = 6/10-1/10+5/10 = 5/10+5/10 = 10/10 = 1

²⁵/₃₆ - ⁵/₉ + ³/₈ = 25/36-20/36+3/8 = 5/36+3/8 = 40/288+108/288 = 148/288 = 37/72

³/₄ + ¹/₆ - ⁵/₁₂ = 9/12+2/12-5/12 = 6/12 = 1/2
3½ + 6⁴/₉ + 8¾ = 3¹⁸/₃₆+6¹⁶/₃₆+8²⁷/₃₆ = 18²⁵/₃₆

9⅕ -4⅔ - 1¹¹/₁₂ = 9⅕-14/3-23/12 = 9⅕-56/12-23/12 = 9⅕-33/12 = 9,2-2,75 = 6,45

3⅕ -2½ +4¼ = 3,2-2,5+4,25 = 4,95