Zadanie 1
Oblicz ile opakowań nawozu należy zakupić do użyźnienia ogrodu w kształcie półkola o promieniu 30m, jeśli jeden worek starcza na 3 ary?

Zadanie 2
Mirek zebrał z działki y kg pietruszki, (x+1)kg cebuli, 3kg buraków, a fasoli 2 razy mniej niż marchwi. Zapisz plony z działki Mirka w postaci jak najprostszego wyrażenia algebraicznego.

PLISS SZYBKO :)

1

Odpowiedzi

2010-02-10T16:32:37+01:00
Zad.1]
r=30m
pole=½πr²=½×3,14×30²= około 1413m²

1ar=100m²
1413m²=14,13ara

ilość worków:14,13:3=4,71
odp. potrzebne jest 5 worków
zad.2]
y=ilość kg pietruszki
x+1= ilość kg cebuli
3=ilość kg buraków
z=ilość kg fasoli
m=ilość kg marchwi
m=2z

plony:y+x+1+3+z+2z=(x+y +3z+4)kg