Odpowiedzi

2010-02-10T16:29:49+01:00
UZDROWIENIE:
Bezprecedensowy przykład cudownego uzdrowienia znajdujemy w sprawozdaniu ewangelicznym Jana 9:1-7:

„Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: ‛Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy — on czy jego rodzice?’ Jezus odpowiedział: ‛Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. (...) To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: ‛Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, — co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc”.

WSKRZESZENIE:
Najbardziej imponującego wskrzeszenia dokonał Jezus na osobie swego bliskiego przyjaciela, Łazarza. Ewangelia według Jana opisuje je następująco:

„Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. (...) Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: ‛Usuńcie kamień’. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: ‛Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie’. Jezus rzekł do niej: ‛Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą’? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: ‛Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał’. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: ‛Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!’ I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: ‛Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić’”. — Jana 11:17, 38-44.


UWOLNIENIE Z OPĘTANIA:
Kiedy przebywał w Kafarnaum w Galilei, „ludzie przyprowadzili mu wielu opętanych przez demony; i wypędził duchy słowem, i uleczył wszystkich, którzy się źle mieli” (Mateusza 8:16).

CUD PRZYRODY:
Jezus rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów”. Pamiętajmy, iż ci rybacy przedtem trudzili się przez całą noc. Nic dziwnego, że Piotr odparł: „Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci”. Co się stało, gdy to uczynili? „Zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały” (Łukasza 5:4-7, Bw).
Jezus dokonał cudu. W tej części jeziora przez całą noc nie było ryb, a teraz aż się od nich roiło. Ten cud wywarł duże wrażenie na Piotrze. „Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona”. Jezus uspokoił Piotra, a potem wypowiedział słowa, które miały zmienić jego życie: „Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz” (Łukasza 5:8-10, Bw)
3 5 3
2010-02-10T16:30:25+01:00
WSKRZESZENIE,UZDROWIENIE,UWOLNIENIE Z OPĘTANIA,CUD PRZYRODY
3 1 3