Odpowiedzi

2010-02-10T17:57:33+01:00
I have a friend about the name Paweł we were good friends up to the time when he started hanging about with strange friends.Pawe ł changed. one day he came to me and he told me around needs money. he was wasted, nailed, he looked terribly. He had to buy dredges . I didn't give him this money both I called his parents, now he is on detox therapy and I think that when will leave we will be friends still .

po polsku;
Mam przyjaciela o imieniu Paweł byliśmy dobrymi przyjaciółmi do czasu gdy zaczął pałętanie się od dziwnego kolegami.Pawe ł zmienił. pewnego dnia podszedł do mnie i powiedział mi około potrzeb pieniądze. był wymizerowany, przybity, popatrzał strasznie. Musiał kupić dragi. Nie dałem mu tych pieniędzy zarówno zadzwoniłem do jego rodzic, teraz on jest na odwykowej terapii jak i myślę, że kiedy wyjść będziemy przyjaźnić się wciąż .