Odpowiedzi

2009-10-11T14:57:14+02:00
Jednorodne to takie, w których nie możesz wyróżnic składników np. powietrze

Niejednorodne to te, w których możesz wyraźnie dostrzec wiele składników np. mąka z pieprzem
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T14:57:18+02:00
W mieszaninie jednorodnej nie widać osobnych składników i zarazem trudniej te składniki oddzielić od siebie. Mleko, sok, gleba, powietrze.
W mieszaninie niejednorodnej widać wyraźnie poszczególne składniki i łatwiej je oddzielić od siebie. Piasek z wodą, mak z piaskiem, opiłki żelaza z siarką, olej z wodą.
2009-10-11T14:58:40+02:00
Mieszaniny jednorodne- składniki tej mieszaniny nie widac gołym okiem, np. woda z cukrem czy kawa z mlekiem.
Mieszaniny niejednorodne- składniki tej mieszaniny są widoczne gołym okiem, np. sól z pieprzem czy woda z olejem