1.Wskaż zestaw cech charakteryzujących każdy zywy organizm :
a] zdolność do rozmnażania, możliwości ruchu, oddychanie z wykorzystaniem tlenu z powietrza.
b] zdolność reagowania na bodźce,oddychanie z wykorzystaniem tlenu, potrzeba odżywiania
c] zdolność do odżywiania, konieczność wydalania zbędnych substancji, reagowanie na bodźce z otoczenia
d] potrzeba odżywiania, oddychanie w wykorzystaniem tlenu, zdolnośći do ruchu

2. W strukturze każdego organizmu występują : Podkreść właściwe :
a] tkanki
b] komórki
c] organy
d] narządy

3. Zaznacz prawidłowe zakończenia zdania. Organizmy samożywne nazywamy :
a] heterotrofami
b] saprofitami
c] autotrofami
d] pasożytami.

4. Na podstawie opisów rozpoznaj grupę "organizmów cudzożywnych"

*Są to organizmy, które żywią się martwymi zwierzętami. Należa do nich śepy u hieny.
* Są to organizmy, któe polują na zdobycz. Mają ostre pazury, zęby, są szybkie i zwinne. Należą do nich lwy, gepardy i krokodyle.

1

Odpowiedzi

2010-02-10T16:38:06+01:00
1.Wskaż zestaw cech charakteryzujących każdy zywy organizm :

d] potrzeba odżywiania, oddychanie w wykorzystaniem tlenu, zdolnośći do ruchu

2. W strukturze każdego organizmu występują : Podkreść właściwe :

b] komórki

3. Zaznacz prawidłowe zakończenia zdania. Organizmy samożywne nazywamy :

c] autotrofami


4. Na podstawie opisów rozpoznaj grupę "organizmów cudzożywnych"

* Są to organizmy, które polują na zdobycz. Mają ostre pazury, zęby, są szybkie i zwinne. Należą do nich lwy, gepardy i krokodyle.
2 5 2