Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T17:23:46+01:00
Konstytucja księstwa warszawskiego po raz pierwszy wprowadzała równośc obywateli wobec prawa.Znosiła tez poddaństwo osobiste chłopów co jedank nie zmieniło zbytnio sytuacji na wsi gdyż chłopi musieli pracowac na flwarkach bo w dalszym ciągu właścicielami ziemi była szlachta.Wprowadzono też trójpodział władzy,tj.na władzę ustawodawczą(sejm i senat),wykonawczą(król i rada stanu) oraz sądowniczą(niezawisłe sądy).
Napoleon nie dążył jednak do utowrzenia wolnego i niepodległego państwa plskiego tak jak tego oczekiwali Polacy lecz wykorzystywał księstwo do własnej polityki zagranicznej m.in.z Rosją;)