Odpowiedzi

2010-02-10T16:35:24+01:00
Gawęda- epicki lub poetycki utwór literacki
epos- utwór literacki o istotnym znaczeniu dla danego narodu
inwokacja- rozległa apostrofa otwierająca poemat epicki
przerzutnia- niezgodność między porządkiem
gwara- terytorialna odmiana języka


15 4 15
2010-02-10T16:40:02+01:00
Gawęda-epicki lub poetycki utwór literacki
epos-dłuższy zwykle wierszowany utwór, przedstawiający dzieje bohaterów w wydarzeniach historycznych.
inwokacja-apostrofa otwierająca poemat epicki, w której autor zwraca się do muzy
przerzutnia-niezgodność między porządkiem składniowo-intonacyjnym
gwara-mowa ludności/terytorialna odmiana języka.
8 5 8