Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

1. a. Jaką wysokość ma trójkąt równoramienny o podstawie i ramieniu 10 cm?
b.Jaką wysokość ma trójkąt równoboczny o boku długości 10cm?

2. W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości : pierwiastek z 13 i 5 , a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3. Oblicz pole tego trójkąta.

3.Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4 i 8 . Oblicz długośćci i wysokości tego trójkąta , opuszczonej na przeciwprostokątną - wskazówka : Oblicz pole trójkąta na 2 sposoby

NAJLEPSZE WYNAGRADZAM ! :D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:58:28+01:00
Uznałaś to za błędne? Chodzę do liceum na kierunku mat-fiz chyba sobie ze mnie żarty robisz, więcej nie pomogę.

1. a)
a - podstawa
b - ramię

a=b więc trójkąt jest równoboczny

z Tw. pitagorasa
10/2=5 - połowa podstawy

10² = 5² + h²
h²= 10²-5²
h²= 75
h=√75

b) = a)

2.
Obliczmy długość AB
AB=AD+BD (D jako punkt w połowie odcinka AB)
3²+AD²=√13²
AD²=13-9
AD=√4
AD=2

3²+BD²=5²
BD²=25-9
BD=√16
BD=4

AB=AD+BD
AB=6

AB=a
P=(a*h)/2
P=(6*3)/2=18/2=9

3.
dł. przeciwprostokątnej

4²+8²=c
c=√80

P=(8*4)/2=16

16=(√80*h)/2
32=√80*h
h opuszczona na przeciwprostokątną ≈3,58


2010-02-10T16:59:05+01:00