Zad1.
uczeń odważył 25g cukru,odmierzył 125g wody i z tych składników sporządził roztwór.oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
zad2.
oblicz ile gramów cukru należy rozpuścić w wodzie,aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 3%.
zad3.
oblicz ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 200g,25-procentowego roztworu.
zad4.
Tłuszcze dobrze się rozpuszczają w benzynie.oblicz ile gramów mieszaniny i oleju i benzyny otrzymamy,wiedząc ,że po podaniu 20g oleju do benzyny otrzymano0 25-procentowy roztwór.
zad5.
uczeń rozpuścił 50g soli w 150cm sześciennych wody.oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu .(gęstość wody wynosi 1 g/cm sześcienny).
zad6.
do okładów na lekkie poparzenie kwasami stosuje się 2-procentowy roztwór sody oczyszczonej .oblicz,ile gramów sody oczyszczonej należy odważyć i jaką objętość wody odmierzyć,aby otrzymać 200g takiego roztworu.(gęstość wody wynosi 1 g/cm sześcienny).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:58:16+01:00
1.
Dane:
25g- cukier- ms
125g-woda-mrozp

Wzór:
Cp=ms*100%/mr

mr=mrozp+ms

cp=25*100%/150=16,7%

2.
Dane:
cp=3%
mr=200g

Roztwór jest 3% więc 3g w 100g
3g - 100g
x- 200g
x=6g

3.
Dane:
cp=25%
mr=200g

25g-100g
x-200g
x=50g

4.
Dane:
ms=20g oleju
cp=25%

20g-100
25-x
x=125

5.
ρ=m/v
V=150 cm³
ρ1g/cm³
m=ρ*V=150g

mrozp=150g
ms=50g
mr=200g

Cp=50g*100%/200g=25%


6.
Dane:
cp=2%
ρ=1g/cm³

2% roztwór
2g-100g
x-200g

x=4g
Wody potrzebujemy 196g

ρ=m/v
V=m/ρ
V=196cm³
43 4 43