Odpowiedzi

2010-02-10T16:41:31+01:00
Korzystne to np:
w jogurtach, kiszenie warzyw
a szkodliwe to np:
choroby takie jak angina, żółtaczka,
infekcje,brud i inne .
2 4 2
2010-02-10T16:41:39+01:00
Legenda o wielkim raku- streszczenie na podstawie ksiegi strachów
1 1 1
2010-02-10T16:41:47+01:00
Bakteria to mikroskopijne organizmy jednokomórkowe lub tworzące zespoły niezróżnicowanych komórek, łączone z sinicami w wyodrębnione królestwo organizmów Monera, dla których charakterystyczny jest brak właściwego jądra i podziału mitotycznego oraz mitochondrium. U bakterii substancja chromatynowa skupiona jest w kulisty lub pałeczkowaty twór zwany nukleoidem., który leży w protoplazmie nie oddzielony od niej żadną błoną. Komórkę bakteryjną otacza sztywna błona lub też cienka, elastyczna błonka cytoplazmatyczna. W cytoplazmie mogą znajdować się skupienia substancji zapasowych (np. glikogenu i lipidów) oraz ziarnistości cytoplazmatyczne, a u fotoautotrofów ziarna chromatoforowe z barwnikami. Wielkość bakterii waha się od ułamków mikrona do kilkudziesięciu, kształt mają różny:
kulisty (ziarniaki)
wydłużony (pałeczki i laseczki)
spiralny (przecinkowce, śrubowce i krętki)
nitkowaty
rozgałęziony (promieniowce)

Bakterie łączą się w charakterystyczne układy:
· nieregularne (gronkowce)
· po dwie (dwoinki)
· łańcuszki (paciorkowce)
· pakiety (pakietowce)

Hodowane na pożywkach (podłożach) rozrastają się w kolonie o charakterystycznym kształcie. Bakterie rozmnażają się najczęściej przez podział bezpośredni, rzadko spotykany rozród płciowy przebiega odmiennie niż u innych organizmów. W warunkach niekorzystnych mogą wytwarzać zarodniki, które są niezwykle odporne na działanie czynników środowiskowych. Niektóre bakterie mogą się przemieszczać za pomocą rzęsek lub ruchem pełzającym.
Bakterie zamieszkują wszelkie środowiska i bytować mogą tam, gdzie nie istnieje jakiekolwiek życie. Większość z nich to organizmy cudzożywne: saprofity lub pasożyty, produkujące szkodliwe toksyny (jad bakteryjny); niektóre są samożywne, zdolne do fotosyntezy lub chemosyntezy.
Zróżnicowany metabolizm bakterii pozwala tym mikroorganizmom na zajmowanie bardzo różnych środowisk. Występują one zarówno w wilgotnej glebie, toni oceanu czy jeziora jak i we wnętrzu innych organizmów. Bakterie spotyka się także w osadach dennych, gorących źródłach i na lodowcach. W powietrzu występują one głównie w postaci przetrwalników. W każdym ekosystemie bakterie pełnią niezwykle ważne funkcje.
Bakterie saprofityczne wraz z grzybami i niektórymi przedstawicielami królestwa Protista pełnią rolę reducentów (inaczej destruentów), rozkładając martwe szczątki organiczne do prostych związków chemicznych.
Sinice pełnią rolę głównego producenta tlenu i materii organicznej w niektórych zbiornikach wodnych.
Bakterie wiążące azot atmosferyczny wzbogacają glebę w przyswajalne dla roślin formy tego pierwiastka oraz umożliwiają jego obieg.
2 1 2