Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T20:11:43+02:00
Jaka jest różnica między pętlami repeat i while:
Dotychczas poznana pętla for ma pewną wadę - mianowicie przed rozpoczęciem jej wykonywania musi być znana liczba kroków, które zostaną wykonane. Czasami potrzebne są pętle, które wykonują się dopóki jakiś warunek jest spełniony (lub też do momentu, kiedy jakiś warunek stanie się spełniony). W pierwszym przypadku stosowną pętlą w Pascalu jest pętla while, a w drugim pętla repeat.


czy instrukcja wewnątrz while może byc warunkową instrukcją iteracyjną:
Najprostzym typem pętli sa pętle wyliczane (czyli pętle z licznikiem). Ten typ pętli możemy zastosować, jeśli w programie pewna grupa instrukcji ma być powtarzana określoną liczbę razy, która jest znana z góry. Pętla ta sterowana jest pewną zmienną, zwaną licznikiem, która przyjmuje kolejne wartości określone w zdaniu for, od wartości początkowej, zmienia się z określonym krokiem, aż do osiągnięcia wartości końcowej. Powtarzane są instrukcje znajdujące się pomiędzy zdaniem for a zdaniem next. Oczywiście instrukcje powtarzane wewnątrz pętli mogą ulegać modyfikacjom w zależności od wartości zmiennej sterującej, czyli licznika.