1. oblicz elektroujemność , określ rodzaj wiązania i przedstaw wzór elektronowy dla cząsteczek : Na²O , NH³, CO²,

2. Przygotowano 450 g roztworu wodorotlenku sodu o stęzeniu 12%. Oblicz masę tego wodorotlenku zawartą w tym roztworze.

3. napisz równania dysocjacji elektrolitycznej kwasu azotowego (V) i zasady wapniowej. Nazwij pozostałe jony.

1

Odpowiedzi

2011-10-13T12:55:04+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad. 1 W załączniku

Zad. 2
Cp=12%
mr=450g
ms=Cp*mr/100%
ms=12*450/100
ms = 54g NaOH

Zad. 3
HNO3--->H(+) + NO3(-) ........... kation wodoru, anion azotanowy(V)
Ca(OH)2---->Ca(2+) + 2OH(-) .... kation wapnia, anion wodorotlenkowy