Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
3x-2y-5x+7y=

⅓m+¼n -jedna dwunasta m + jedna dwudziesta czwarta n - jedna dwunasta m =

0,05x-0,07² + 1,2 x²-0,07x-1,05x²=

6x²+ 0,5-o,25x-8x²+5=

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x+7y-9z dla :

x = 3,y= -2,z= -5

x = 0,1 ,y = z = 0

2

Odpowiedzi

2010-02-10T16:58:47+01:00
2010-02-10T17:01:55+01:00
3x-2y-5x+7y= -2x + 5 y

⅓m+¼n -jedna dwunasta m + jedna dwudziesta czwarta n - jedna dwunasta m = 4/12 m + 7/24n

0,05x-0,07x² + 1,2 x²-0,07x-1,05x²= -0.02x + 0.07x²

6x² + 0,5 - 0,25x - 8x² + 5 = -2x² +5.5 - 0,25x

6x+7y-9z = 6 × 3 + 7 × (-2) - 9 × (-5) = 18 + (-14) + 45 = 49

6x+7y-9z = tu nie podałeś ile y jest
1 1 1